Άγρια Ελληνική φύση

Άγρια Ελληνική φύση

Απρίλιος 27, 2015

Η κουμαριά

Στη χώρα μας συναντώνται δύο είδη: η Κουμαριά (Arbutus unedo) και η Aγριοκουμαριά ή Ελαφοκουμαριά ή Γλιστροκουμαριά (Arbutus andrachne).   Βιότοπος – Συλλογή:   Η κουμαριά είναι θάμνος...

Η κουμαριά

Στη χώρα μας συναντώνται δύο είδη: η Κουμαριά (Arbutus unedo) και η Aγριοκουμαριά ή Ελαφοκουμαριά ή Γλιστροκουμαριά (Arbutus andrachne).   Βιότοπος – Συλλογή:   Η κουμαριά είναι θάμνος αειθαλής, φτάνει περίπου τα 3 μέτρα, αλλά μερικές γίνεται ολό ...

Άγριο σπαράγγι – Asparagus Acutifolius

Άγριο σπαράγγι – Asparagus Acutifolius   Άγριοσπαράγγι, Σπαράγγια, Σφαράγγια, Σφαραγγιές, Κουτσαγρέλια   Το σπαράγγι ήταν γνωστό στην αρχαία Αίγυπτο καθώς έχουν βρεθεί τοιχογραφίες στις πυραμίδες όπου πιστεύεται ότι χρονολογούνται γύρω στο 5000 π ...

Αγριοφραουλιά – Fragaria vesca

Χαμοκέρασο, Φραγκάρια η λεπτή, Φραγκάρια η πράσινη   Βιότοπος, περιγραφή   Η Αγριοφραουλιά είναι πόα πολυετής με λεπτούς ευλύγιστους βλαστούς που έρπουν στο έδαφος. Τα φύλλα της φυτρώνουν κοντά στη ρίζα, έχουν μακριούς μίσχους με τρία φυλλάρια, τ ...