Αρχική iHunt.gr Έγκρίθηκε ο Απολογισμός του 2017 και ο Προυπολογισμός του 2018 για την Γ’ ΚΟΠ

Έγκρίθηκε ο Απολογισμός του 2017 και ο Προυπολογισμός του 2018 για την Γ’ ΚΟΠ

από iHunt Team
gkop

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κ. Μπακουλόπουλου εγρκίθηκε ο Απολογισµός έτους 2017 και ο Προϋπολογισµός του  2018 της Γ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου. Έτσι μετά από δεκατρία χρόνια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου εγκρίνει απολογισμό  της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

Εγκρίνουµε τον Απολογισµό εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2017 & Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2018 της Γ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου που έχει ως εξής :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.612.674,24

 

ΕΛΛΕΙΜΑ 1

 

304.781,98

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2009-2016 1

 

28.592,20

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2017 1

 

27.802,14

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

396.415,73

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

376.327,80

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

2.746.594,09

1 Σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 131355/27-6-2018 έγγραφο και βάσει των ευρηµάτων της υπ. αριθµ. 94965/11-5-2018

απόφασης της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α

1.851.181,66

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

614.818,34

 

ΕΛΛΕΙΜΑ 2

304.781,98

 

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2009-2016 2

28.592,20

 

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2017 2

27.802,14

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ

 

170.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ

 

2.657.176,32

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

2.827.176,32

2.827.176,32

Με την επισήµανση, οι συστάσεις και οι παρατηρήσεις της από 09-5-2018 Έκθεσης Ελέγχου της Επιτροπής Οικονοµικο – ∆ιαχειριστικού Ελέγχου της Γ΄ Κ.Ο.Π. καθώς και οι υπ. αριθµ. 131355/27-6-2018 και 94965/11-5-2018 αποφάσεις της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης

∆ασών να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να υλοποιηθούν.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Νικόλαος Μπακουλόπουλος

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τ η Γ’ ΚΟΠ έπρεπε να λειτουργεί με το 1/12/ του προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά η τωρινή διοίκηση είχε καταφέρει να πληρώνει τους θηροφύλακες και το προσωπικό των γραφείων στην ώρα παρά τις φήμες και τα αναληθή δημοσιεύματα που ισχυριζόντουσαν το αντίθετο.

Τέλος καλό, όλα καλά και η Γ’ ΚΟΠ φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της. Θα ήταν άδικο να μην μνημονεύσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας και ειδικότερα του Προέδρου κ. Γραμματσούλια και του Γ. Γραμματέα κ. Παπαδάτου στην αναμόρφωση του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού ώστε να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Αυτό που πρέπει τώρα να εξασφαλίσει το νέο ΔΣ της Γ’ ΚΟΠ να προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική ζημία που έχει υποστεί Γ’ ΚΟΠ όλα αυτά τα χρόνια βάση των πορισμάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κώστας Λουρής για το iHunt.gr


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα