Αρχική iHunt.gr Ίδρυση Ιδωτικής ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ρεζέρβα) στα Γρεβενά

Ίδρυση Ιδωτικής ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ρεζέρβα) στα Γρεβενά

από iHunt Team
parnsda

demobanner

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΝΕΡΝΗΣΗΣ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την οποία ιδρύεται Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ι.Ε.Κ.Π) με την ονομασία «Ι.Ε.Κ.Π Κτήματος Ανοιξης», σε έκταση 2.954 στρεμμάτων, στο ανατολικό τμήμα του ιδιωτικού δάσους «Ξηρού» Τ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.Η Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή βρίσκεται στα Βόρεια της Τ.Κ Άνοιξης, Νοτιοδυτικά της Τ.Κ Καρπερού , Ανατολικά της Τ.Κ Ανθρακιάς του Δήμου Δεσκάτης Π.Ε Γρεβενών, Νότια του ποταμού Αλιάκμονα και οριοθετείται ως προς το Βόρειο και Νότιο όριο της από τα ρέματα Βατσινιό και Σιούτσα αντίστοιχα που εκβάλλουν στον ποταμό Αλιάκμονα.
 
Τα όρια της απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1/5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 
 
 
Όπως προβλέπεται και από την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη η λειτουργία της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 453/1977. Κάθε χρόνο θα συντάσσεται πρόγραμμα θήρας και διαχειριστικό σχέδιο ολόκληρης της ΕΚΠ.
 
Με βάση το ετήσιο πρόγραμμα θήρας θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις άσκησης της θήρας μέσα στην Ε.Κ.Π, η σύνταξη ειδικών μελετών ή πιθανών πινάκων διαχείρισης του θηραματικού πλούτου, καταβολή δικαιώματος κ.λπ. βάσει του άρθρου 4 του Ν. 177/1975 και του Π.δ. 453/1977.
 
Η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή θα λειτουργεί την περίοδο 15/7 έως 10/3 του επόμενου έτους. Ωστόσο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ Α΄ 141) και τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται στο παραπάνω διάταγμα, η περίοδος λειτουργίας της ΕΚΠ μπορεί να παραταθεί και πέρα της περιόδου αυτής.
 
Η δίωξη των επιβλαβών θηραμάτων εντός της Ε.Κ.Π θα ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Η πρόσβαση θα γίνεται από το υπάρχον πρωτεύον ή δευτερεύον οδικό δασικό δίκτυο χωρίς την διάνοιξη νέων οδών.
 
Διευκρινίζεται ότι οι υλοτομίες του δάσους για όσο χρόνο θα λειτουργεί η Ε.Κ.Π θα πραγματοποιούνται με βάση τις εγκεκριμένες Διαχειριστικές μελέτες του Δάσους που θα υποβάλουν οι ιδιοκτήτες και με όσα προβλέπονται από το αριθμ. 134110/2169/4−11−2013 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών και Θήρας, της Γενικής Δ/νσης Δασών, της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ.
 
Φυσικά για λόγους ασφαλείας κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των υλοτομιών θα αναστέλλεται
περιοδικά το κυνήγι στην Ε.Κ.Π.
 
Θα ληφθούν μέτρα προστασίας που αφορούν τόσο τη διαχείριση και αειφορία του θηρευτικού πλούτου όσο και την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα εντός και εκτός των ορίων της.
 
Ολόκληρη η Ε.Κ.Π θα οριοθετηθεί με συρμάτινη περίφραξη. Για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, θα απαγορεύεται η βολή στα όρια της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων μέσα από αυτά. Τα όρια αυτά θα σηματοδοτηθούν εσωτερικά με πυκνές δίγλωσσες επισημάνσεις.
 
Για την αποφυγή μελλοντικής ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων όσο και τοξίνωσης των θηραμάτων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σιδερένια, επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα σκάγια και θα αποφεύγονται αυτά
του μολύβδου.
 
Με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Π.δ. 453/1977 την συνολική εποπτεία της ΕΚΠ θα ασκεί η Δασική Υπηρεσία.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και την ισχύ της παρούσας απόφασης είναι η υποβολή από τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές της Ε.Κ.Π ανά τριετία μελέτης βοσκοικανότητας από την
οποία να προκύπτει η μη μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος του βιοτόπου όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156/2013).

 

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα