Αρχική iHunt.gr Απάντηση του ΥΠΕΝ στην έρώτηση της κας Μακρή για τη βιωσιμότητα της Θηροφυλακής

Απάντηση του ΥΠΕΝ στην έρώτηση της κας Μακρή για τη βιωσιμότητα της Θηροφυλακής

από iHunt Team
thirofilaki_dkose

Η Βουλευτής Ν. Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, Ζέττα Μ. Μακρή, κατέθεσε, στις 14-10-2019, κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Χατζηδάκη, για θέματα βιωσιμότητας της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να μην αδρανοποιηθεί και απαξιωθεί ολόκληρος ο μηχανισμός της θηροφυλακής και να μη δρομολογηθούν απολύσεις ομοσπονδιακών θηροφυλάκων.
 
Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τον Προϊστάμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ  κο Παναγιώτη Δρούγα :
 
 Επί της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέτα Μακρή, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: To έργο και η συμβολή των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον τομέα της θηροφύλαξης είναι γνωστό και ο ελεγκτικός ρόλος τους αναγνωρίζεται τόσο από τη Διοίκηση, όσο και την Πολιτεία. Για το λόγο αυτό στο Δασικό Κώδικα με σειρά ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα έτη, προβλέφθηκε η θεσμική τους λειτουργία και εξομοιώθηκαν ως προς τα καθήκοντα τους με τους Δασοφύλακες του Δημοσίου.
 
Σημειώνεται επίσης ότι για τους ίδιους λόγους, η Πολιτεία πρόβλεψε την αδιάλειπτη και συστηματική λειτουργία τους όλο το έτος, με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη μισθοδοσία τους και τα λειτουργικά τους έξοδα, τα οποία εισπράττονται σαν ποσοστό επί του κόστους έκδοσης των αδειών Θήρας από τις Κυνηγετικές οργανώσεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/69 η δαπάνη μισθοδοσίας τους είναι αποκλειστική ευθύνη των κυνηγετικών οργανώσεων.
 
Από τους οικονομικούς ελέγχους που διενεργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στα οικονομικά της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) διαπιστώθηκε πράγματι το περασμένο οικονομικό-διαχειριστικό έτος, μείωση των εσόδων που κατέληγαν στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (κατά 420.000 ευρώ περίπου).
 
Η μείωση ατή οφείλεται στην μείωση κατά 7.000 περίπου αδειών θήρας που δεν εκδόθηκαν μέσω των Κυνηγετικών Συλλόγων, αλλά στο ότι οι εν λόγω κυνηγοί εξέδωσαν άδειες θήρας απευθείας μέσω των Δασικών Υπηρεσιών. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης και προβληματισμού για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Για την επίλυσή του έγιναν εκτενείς συζητήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για τον τρόπο αναπλήρωσής του. Κατά τη σχετική συζήτηση προκρίθηκε η λύση της αύξησης της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν οι κυνηγοί, που είναι μέλη των αναγνωρισμένων από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων και εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/ 5 Αυγούστου 2019 (ΦΕΚ 3137 Β΄) «Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ Κυνηγετικούς Συλλόγους» με την οποία αυξήθηκε κατά πέντε (5) πέντε ευρώ η καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2019-2020.
 
Με βάση τον αριθμό «Αδειών Θήρας» που εκδόθηκαν την περασμένη περίοδο μέσω των κυνηγετικών οργανώσεων (περίπου 150.000 άδειες) ή αύξηση αυτή των πέντε (5) ευρώ θα «προκαλέσει» αύξηση των εσόδων τους κατά 750.000 ευρώ περίπου. Η άμεση εγγραφή αυτού του ποσού στους προϋπολογισμούς εξόδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων, εξασφαλίζει τη λειτουργία και το θεσμικό φιλοθηραματικό τους ρόλο και κυρίως το έργο των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας.
 
Σε σχέση επίσης με τον αριθμό των απασχολούμενων στις Κυνηγετικές Οργανώσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιούνται καθημερινά πράξεις ανανέωσης ή μετατροπής των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, δεδομένο που κατά την άποψη μας οδηγεί σε αντίθετα συμπεράσματα για τη «βιωσιμότητα της θηροφυλακής» και την διαπιστωμένη κρίση στα οικονομικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
 
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα αρχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κατά τη διάρκεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που διενεργεί κάθε χρόνο, έχει τονίσει ενόψει των ανωτέρω και της διαπιστωθείσης μείωσης (λόγω της οικονομικής κρίσης) των αδειών θήρας, την ανάγκη εξορθολογισμού των εξόδων όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων, την περιστολή δαπανών που δεν κρίνονται απαραίτητες και την επικέντρωσή τους στον εποπτικό – ελεγκτικό τους ρόλο, μέσω της λειτουργίας των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας.
 
Επίσης προτάθηκε η λήψη μέτρων για την προβολή του έργου των Κυνηγετικών Οργανώσεων στους ιδίους τους κυνηγούς και η λήψη μέτρων για βελτίωση της εικόνας των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον κυνηγετικό κόσμο, ώστε να στηρίξουν οι κυνηγοί έμπρακτα (οικονομικά) τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
 
Με βάση τα παραπάνω και κατά την άποψη μας πάντα το πρόβλημα της «βιωσιμότητας της Θηροφυλακής» είναι θέμα που πρέπει να διαχειριστούν οι ίδιες οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες οφείλουν να προσαρμόσουν τη οικονομική τους διαχείριση στα ισχύοντα δεδομένα, δίνοντας βραχυπρόθεσμα προτεραιότητα στην ορθολογική διαχείριση των φιλοθηραματικών τους εξόδων (απαραίτητες μειώσεις) και διασφαλίζοντας παράλληλα το έργο των ιδιωτικών φυλάκων θήρας (εργασιακή ποιότητα και σταθερότητα έργου).
 
Σε κάθε περίπτωση η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις για τη ρύθμιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει και επηρεάζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Θηροφυλακής.
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα