Αρχική iHunt.gr Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.)

Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.)

από iHunt Team

demobannerΘΕΜΑ : Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

ΣΧΕΤ.: α) Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 Απόφαση (Β’ 156).

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 «Χρόνος θήρας και περιορισμοί» της αριθμ. 414985/85 ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ-757 Β’/18-12-1985), όπως ισχύει.

γ)Το άρθρο 258 παρ. 3β και 3στ΄του ΝΔ 86/1969 (Α’ 7), όπως ισχύει.

Με αφορμή τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Χώρας, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων ( μεγάλης διάρκειας και έντασης, πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους, ολικός παγετός) θέτουμε υπόψη σας το άρθρο 258 παρ.3 του Δασικού Κώδικα, για τη λήψη μέτρων απαγόρευσης της θήρας στις περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας (γ΄ σχετ.) και την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της 414985/85 ΚΥΑ ( β΄ σχετ.) , καθώς και τη σχετική με το θέμα αυτό πρόβλεψη μας στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07- 2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515) {α΄ σχετ.}.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου οι Δασικές Αρχές να εκδίδουν άμεσα τις προβλεπόμενες από το Δασικό Κώδικα Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ.) στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλάβαμε στην παρ.1.11 του κεφ. Γ «Γενικές Ρυθμίσεις» της ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα, σχετική πρόβλεψη για την ενεργοποίηση της οποίας απαιτείται η έκδοση Δ.Α.Δ. από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το Δασικό Κώδικα Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) που θα αφορούν την απαγόρευση της θήρας στις περιοχές αρμοδιότητάς σας στις οποίες σημειώνονται παρατεταμένες χιονοπτώσεις ή ολικός παγετός και δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην Υπηρεσία μας, μετά την ανάρτηση τους στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

 Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα