Αρχική iHunt.gr Αποτελεσματα αγωνων ΟΚΑΔΕ 13&16/2/2013

Αποτελεσματα αγωνων ΟΚΑΔΕ 13&16/2/2013

από iHunt Team
logo_okade3

demobanner

 ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2/2013

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Αντωνίου-Pola.
1ος Εξαίρετος Greta Poin. Gregoriou
2ος Εξαίρετος Rol de la Palmosa Poin. Βουτσελάς Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης-Μιαούδης Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: De Lavallaz-Bortoli.
1ος Εξ.CACT.CACIT Cumano E.S. Φανουράκης Κανίδης
2ος Εξ.RCACT Eme du Pie del Perdigueiro Poin. Lanne
3ος Εξαίρετος Fione degli Uberti Poin. Lanne
Εξαίρετος Eden de la Themeraie Poin. Lanne
CQN Gem Brothers Ector E.S.Παπαδημητρίου Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές: Βασιλείου-Ralic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT. Sodo del Zagnis E.S. Pezzotta
2ος Εξ.RCACT Giar d’Aleria E.S. Pezzotta
3ος Εξαίρετος Field Flyers Decka Poin. Petra

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 4. Κριτές: Djordjevic-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Mrki Poin. Gavrilovic
2ος Εξαίρετος Win von der Postschwaige Poin. Λέων Μαυρίδης
CQN Lycabettus Mercedes E.S. Καραγιάννης ΜαυρίδηςΠΕΜΠΤΗ 14/2/2013.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές:Villa-Βαλασόπουλος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Hanibal del Nenkovski Poin. Gregoriou
2ος Εξ.RCACT Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης Γονιδάκης
3ος Εξ.RCACT. Gotto di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος
Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης-Μιαούδης Γονιδάκης
Πολύ Καλός Radentis Nemo E.S. Κάτσαρης Γονιδάκης
Καλός Andrea Poin. Petrella

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Togniotti-Djordjevic.
1ος Εξαίρετος Eden de la Themeraie Poin. Lanne
2ος Εξαίρετος Cezane Poin. Mattei
CQN Sherpa Poin. Καραστάθης Γιάππος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές: Pola-Ralic.
1ος Εξαίρετος Chef della Cervara Poin. Scarpecci-Zagni
2ος Εξαίρετος Sodo del Zagnis E.S. Pezzotta
3ος Εξαίρετος Alla Aldimis E.S. Pezzotta
Εξαίρετος Dina della Cervara Poin. Scarpecci-Zagni
Πολύ Καλός Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή Ραπακούλιας

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 4. Κριτές: Bortoli-De Lavallaz-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Win von der Postschwaige Poin. Λέων Μαυρίδης
CQN Aristani’s Krol Poin. Gavrilovic
CQN Alex Afidnai Victor E.S. Αντάμης Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 5. Κριτές: Γκουζούνας-Mitrovic-Βασιλείου.
1ος Εξαίρετος Enora du Gue de Gaillard E.S. Monge
2ος Εξαίρετος Fire Flash Field Flyers Poin. Αποστολάκος
3ος Πολύ Καλός Cht’Nino des Grandes Rafales Poin. Monge
Πολύ Καλός Brandy du mas d’Eyraud E.S. MongeΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2/2013.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Togniotti.
1ος Εξ.CACT.CACIT Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης Γονιδάκης
2ος Εξ.R CACT Gotto di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος
3ος Εξαίρετος Hanibal del Nenkovski Poin. Gregoriou
Eξαίρετος Ilis Anemos E.S. Φωτακόπουλος Γονιδάκης
Εξαίρετος Rol de la Palmosa Poin. Βουτσελάς Γονιδάκης
Εξαίρετος Greta Poin. Gregoriou

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Βασιλείου-Villa.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές: Djordjevic-Ralic-Βαλασόπουλος.
 

1ος Εξ.CACT.RCACIT.Una Aldimis E.S. Pezzotta
2ος Εξαίρετος Alla Aldimis E.S. Pezzotta
3ος Εξαίρετος Chef della Cervara Poin. Scarpecci-Zagni
Εξαίρετος Sodo del Zagnis E.S. Pezzotta

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 4. Κριτές: Μεγαγιάννης-Mitrovic.
 

1ος Εξαίρετος Radentis Ambo E.S. Παρασκευαϊδης Κανίδης
2ος Εξαίρετος Zurdo E.S. Γκούφας-Κοτζιάς Λιάσκος
3ος Εξαίρετος Ursina von der Postschwaige Poin. Γκεσούλης Κοσμάς
Εξαίρετος Bekam di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου
Εξαίρετος Lycabettus Mercedes E.S. Καραγιάννης Μαυρίδης
Εξαίρετος Morgan di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου
Πολύ Καλός Gianni del Duda E.S. Κοσμάς
Πολύ Καλός Radentis Peg 2 E.S. Κανίδης
CQN Cumano E.S. Φανουράκης Κανίδης

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 5. Κριτές: De Lavallaz Bortoli-Αντωνίου.
 1ος Εξ.CACT. Enora du Gue de Gaillard E.S. Monge
2ος Εξ.RCACT. Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή Ραπακούλιας
3ος Εξ.RCACT Crunch du fer Servadou E.S. Monge
Εξαίρετος Black-out du mas D’euraud E.S. Monge
Εξαίρετος D’Jazz des Grandes Poin. Monge

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 6. Κριτές: Χριστάκος-Pola.

1ος Εξ.CACT. Lupo dei Laderchi E.S. Giovanelli
2ος Εξ.RCACT. Baro Poin. Burresi
3ος Εξαίρετος Brivido Poin. Burresi
Εξαίρετος Boss del Emat E.S. Burresi
Πολύ Καλός Garko del Monferrato E.S. Giovanelli
CQN Celentano E.S. Burresi

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/2/2013.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Togniotti-Μεγαγιάννης.
1ος Εξαίρετος Urcina von der Postschwaige Poin.Γκεσούλης Κοσμάς
2ος Εξαίρετος Radentis Cross E.S. Gem Κανίδης
3ος Πολύ Καλός Cumano E.S. Φανουράκης Κανίδης
Πολύ Καλός Lycabettus Mercedes E.S. Καραγιάννης Μαυρίδης
Πολύ Καλός Morgan di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου
Πολύ Καλός Alex Afidnai Sanny E.S. Δέδες

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Μολφέτας-Mitrovic-Djordevic.

1ος Εξ.CACT Inka del Zagnis E.S. Scarpecci
2ος Εξ.RCACT Sodo del Zanis E.S. Pezzotta
3ος Εξαίρετος Field Flyers Decka Poin. Petra
Εξαίρετος Una Aldimis E.S. Pezzotta
Εξαίρετος |Oronaye Finko Poin Scarpecci
Εξαίρετος Zaff della Cervara Poin Scarpecci
Εξαίρετος Desianensis Mila E.S ScarpecciΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές: Γκουζούνας-Villa.

1ος Εξ.CACT.CACIT Giale’s Scark E.S Giovanelli
2ος Εξαίρετος Aramis Del Titerno E.S Buressi
3ος Εξαίρετος Dok Di Torre Gabri E.S Giovanelli
Πολύ Καλός Brivido Poin Buressi
Πολύ Καλός Rajkal Magic E.S Giovanelli

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 4. Κριτές: Βασιλείου-Βαλασόπουλος

1ος Εξ.CACT Cyclone du Baralan E.S. Dave
2ος Εξαίρετος Radentis Nemo E.S. Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Ilis Άνεμος E.S. Γονιδάκης
Πολύ Καλός Deck du val du Ruth E.S. Dave

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 5. Κριτές Bortoli-De Lavallaz-Αντωνίου.

1ος Εξ.CACT.RCACIT Truman E.S Giavarni
2ος Εξαίρετος Fiona degli Uberti Poin Lanne
2ος Εξαίρετος Mrki Poin Gravolovic
4ος Εξαίρετος Cesane Poin Mattei

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 6 Κριτές: Χριστάκος-Pola.

1ος Εξαίρετος Brandy du mas D’Eyraud E.S Monge
2ος Εξαίρετος Ekta de L’azur et or Poin. Teulieres
3ος Εξαίρετος Folya de la CentaureeNoire Poin. Teulieres
Πολύ Καλός Sara vom Muckenborn Poin. Schonau

 

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα