Αρχική iHunt.gr Η οικονομικη αξια του κυνηγιου

Η οικονομικη αξια του κυνηγιου

από iHunt Team
england

 
Έκθεση της PACEC: η αξία του κυνηγιού είναι £ 2,5 δις το χρόνο, που ισοδυναμεί με κάτι λιγότερο από τρία δις ευρώ .Η πολυαναμενόμενη έκθεση για την αξία του κυνηγιού στην Αγγλία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και οι παρατηρήσεις της είναι εντυπωσιακές:
 
• Η βιομηχανία αξίζει 2 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 10 τοις εκατό του συνόλου των δαπανών για την υπαίθρια αναψυχή 
 
• Οι κυνηγοί ξοδεύουν 2,5 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως σε αγαθά και υπηρεσίες
 
• Η βιομηχανία γύρω από το κυνήγι και τη σκοποβολή στηρίζει το ισοδύναμο 74.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 
 
• Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι κυνηγούν ή ασχολούνται με το κυνήγι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 
• Οι πάροχοι  κυνηγετικών ειδών επενδύουν £250 εκατ.  στερλίνες το χρόνο για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
 
• Ο αριθμός των ημερών που οι κυνηγοί δαπανούν για εργασίες συντήρησης ανέρχεται σε 16.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και 
 
• Το κυνήγι διαχειρίζεται 10 φορές περισσότερη γη για τη διατήρηση από ότι τα  συναλλαγματικά διαθέσιμα της φύσης 
 
Επιπλέον, τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι για τους περισσότερους συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κυνήγι  δε γίνεται για μεγάλες σακούλες γεμάτες με πουλιά, και τα σπορ σκοποβολής  απέχουν πολύ από το να είναι ένα  χόμπι για την πλούσια ελίτ της κοινωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας δημοσίων και οικονομικών συμβούλων με έδρα το  Cambridge (PACEC), είναι το πιο πιθανό να βρεις ένα κυνηγό σε μία σπιτική φτιαγμένη κρυψώνα όπως στέκεται πάνω σε ένα προσεκτικά τοποθετημένο πάσσαλο. 
 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης της PACEC, με τίτλο Η Αξία του Κυνηγιού (βλέπε “Σχετικά με την έκθεση” παρακάτω), δεν αποτέλεσαν έκπληξη για πολλούς στον κόσμο της σκοποβολής. Ωστόσο, οι σαφείς υπολογισμοί της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας του κυνηγιού αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης πιέσεων για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την προώθηση της θετικής πολιτικής στη λήψης αποφάσεων, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από τις εταιρείες και οργανώσεις σκοποβολής και υπαίθριων δραστηριοτήτων  του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Το κυνήγι βελτιώνει την ευημερία μας 
 
Η έκθεση Αξία του Κυνηγιού δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι κυνηγοί που επωφελούνται από το κυνήγι, το  οποίο  προσφέρει θέσεις εργασίας, κατάρτιση, εκπαίδευση και εμπειρία για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων – από παιδιά του σχολείου μέχρι συνταξιούχους. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από τη PACEC αποδεικνύουν λεπτομερώς πώς το κυνηγετικό εμπόριο  ενισχύει τις επιχειρήσεις φιλοξενίας  εκτός τουριστικής περιόδου , όπως ξενοδοχεία, παμπ , καφετέριες και ότι  “μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ κερδών και ζημιών για ορισμένες αγροτικές υπηρεσίες”. 
 
Αν και μεγάλο μέρος της καταβεβλημένης εργασίας  που υποστηρίζεται από το κυνήγι είναι μερικής απασχόλησης ή εποχιακή, η έκθεση έχει προσθέσει τις πλασματικές ώρες μαζί για να εκφράσουν τον όγκο της εργασίας που υποστηρίζονται ως «ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης». Το επίπεδο της απασχόλησης που υποστηρίζεται άμεσα από το κυνήγι  (θηροφύλακες, διαχειριστές σκοπευτηρίων και άλλα παρόμοια) εκτιμάται ότι είναι ισοδύναμη με 35.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η έμμεσα υποστηριζόμενη απασχόληση θεωρείται ότι ισοδυναμεί με 39.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
 
Η έρευνα ζήτησε επίσης από τους κυνηγούς να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του κυνηγιού τόσο στην προσωπική τους ευημερία όσο και στην τοπική τους περιφέρεια. Περισσότεροι από το 93 τοις εκατό των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι οι τοποθεσίες στις οποίες κυνήγησαν ήταν «υγιείς και ελκυστικές”? 87 τοις εκατό αισθάνθηκε ότι το κυνήγι ήταν καλό για το “κοινωνικό ιστό της περιοχής”, και 97 τοις εκατό είπαν ότι το κυνήγι βελτίωσε την προσωπική τους ευημερία. 
 
Οι στατιστικές δείχνουν επίσης πώς το κυνήγι βοηθά να παραμείνουν οι αγροτικές κοινότητες οικονομικά βιώσιμες εκτός των παραδοσιακών τουριστικών περιόδων. 
 
Η διατήρηση από το κυνήγι ξεπερνά την αντίστοιχη της RSPB (Ηνωμ. Βας. -Βασιλική Ενωση για την Προστασία των Πτηνών) 
 
Η PACEC υπολογίζει ότι το κυνήγι  έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των περίπου δύο τρίτων του συνόλου της αγροτικής γης στο Ηνωμένο Βασίλειο – ύψους περίπου 14million εκτάρια. Σχεδόν 2 εκατ. εκτάρια αυτών των οφελών (12 τοις εκατό του συνόλου των αγροτικών γαιών) από την “ενεργό διαχείριση” λόγω της σκοποβολής – συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης των δένδρων και δενδροστοιχιών. Αυτό είναι 10 φορές περισσότερη γη από ό, τι η διαχείριση που γίνεται αν προσθέσεις όλα μαζί  τα εθνικά και τοπικά φυσικά καταφύγια του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Οι δαπάνες για διατήρηση από τους κυνηγετικούς παρόχους κατά το έτος μέχρι το τέλος της σεζόν του 2013 εκτιμάται ότι ήταν περίπου  250 εκατ. στερλίνες. Σε σύγκριση, η RSPB ξόδεψε 29.6εκ.  για τη διατήρηση των αποθεματικών στη φύση του το 2012 έως το 2013. Ο χρόνος που δαπανάται από την σκοποβολή σε έργα που σχετίζονται με τη διατήρηση αξιολογείται ως το ισοδύναμο των 3.9 εκ. εργάσιμων ημερών, ή 16.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
 
Επιπλέον, δεν είναι μόνο για η διαχείριση του κυνηγιού  που βοηθά την  ώθηση της βιοποικιλότητας και την κατάσταση του εδάφους. Η έκθεση Αξία του Κυνηγιού περιέχει μια περίπτωση προς μελέτη 4,000 στρεμμάτων Bisley στο Surrey, σε μεγάλο μέρος των οποίων έχει απονεμηθεί αναγνώριση ως μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι χωρίς το κυνήγι ως κίνητρο, τα δύο τρίτα των παρόχων κυνηγιού “θα μειώσουν την προσπάθεια που κατέβαλαν για τη διαχείριση των οικοτόπων». 
 
Ποιος πυροβολεί; 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν το ένα τοις εκατό του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου – τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι – πυροβολούν  στόχους ή ζώντα θηράματα. Η PACEC πιστεύει  ότι αυτό είναι πιθανό να αποτελεί λιγότερο ποσοστό καθώς  οι απαιτήσεις της έρευνας και της δειγματοληψίας σήμαινε ότι πολλοί, συμπεριλαμβανομένων των νέων σκοπευτών, δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του συνόλου. Επιπλέον, τα υπάρχοντα δεδομένα από τη βιομηχανία δείχνουν ένα επιπλέον 1,6 εκατ. Ανθρώπων που  κυνηγούν ζωντανά θηράματα με αεροβόλα. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν άνδρες και ηλικίας άνω των 40 ετών. 
 
Πού πυροβολούν; 
 
Κατανεμημένες ανά περιφέρεια (και επιτρέποντας το γεγονός οι συμμετέχοντες που πυροβολούν  να είναι σε περισσότερες από μία περιοχή), αυτό είχε σαν αποτέλεσμα: περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι πυροβόλησαν  στην Αγγλία πέρυσι,  120.000 στη Σκωτία,  76.000 στην Ουαλία, και σχεδόν 10.000 στη Βόρειο Ιρλανδία.
 
Σε τοπικό επίπεδο, η Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική Αγγλία είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και η Βορειοανατολική το λιγότερο. 
 
Τι πυροβολούν; 
 
Σχεδόν τέσσερις στους πέντε κυνηγοί πυροβολούν ζωντανά θηράματα  και δύο στους τρεις πυροβολούν στόχους/πιατάκια. Στατιστικά τα ζωντανά θηράματα είναι κατανεμημένα στο ίδιο επίπεδο δημοτικότητας όσον αφορά σε πτηνά όπως οι φάσσες και σε οργανωμένα κυνήγια π.χ. φασιανού, πέρδικας με 54 τοις εκατό των κυνηγών να λαμβάνουν μέρος κυνήγι των πρώτων και 55 τοις εκατό των τελευταίων . 
 
Γιατί πυροβολούν; 
 
Η έκθεση PACEC διαπιστώνει ότι το 97 τοις εκατό των βρώσιμων θηραμάτων που χτυπήθηκαν προοριζόταν για το τραπέζι. 
 
Τα πουλιά και το  κρέας ελαφιού ήταν οι πιο δημοφιλείς τροφές, που καταναλώνονται περισσότερο από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων, με τις φάσσες και το κουνέλι να ακολουθούν κοντά. 
 
Τα θηράματα που καρπώθηκαν καταναλώνονται ως τροφή κυρίως από αυτούς που εμπλέκονται στο κυνήγι τους (62 τοις εκατό) και το 35 τοις εκατό πήρε μια λιγότερο άμεση διαδρομή στα πιάτα των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω εστιατορίων. 
 
Τι σημαίνει για τους οργανισμούς  η έκθεση Αξία της Κυνηγιού;
 
Ο διευθύνων σύμβουλος της BASC , Richard Αλί υπογράμμισε τη σημασία της έκθεσης PACEC για τη μελλοντική πολιτική συζήτηση, λέγοντας: «Η έκθεση Αξία του Κυνηγιού θα μας βοηθήσει να θέσουμε τα θεμέλια του κυνηγιού και της διατήρησης της για το μέλλον. Τώρα που η έκθεση δημοσιεύεται καλούμαστε για τη χάραξη πολιτικής, οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης να αναγνωρίσουν τα θετικά που προσφέρει το κυνήγι. Ιστορικά, η νομοθεσία ήταν περιοριστική και αντιδραστική. Θέλουμε να είναι υποστηρικτική επιτρέποντας στη σκοποβολή να  είναι μέρος του καινοτόμου μέλλοντος του έθνους. “
 
H Lindsay Waddell, πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Θηροφυλακής », εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα, λέγοντας:« Αυτή η λεπτομερής έκθεση καταδεικνύει ότι οι θηροφύλακες παραδίδουν πραγματικά αποτελεσματική διατήρηση της άγριας ζωής σε όλες τις ορεινές περιοχές και τις πεδινές περιοχές σε μια κλίμακα που οι διαχειριστές των περισσότερων φυσικών αποθεμάτων μπορούν μόνο να ονειρεύονται. Είναι σαφές ότι η θηροφυλακή διασφαλίζει πολλές θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και βοηθά στη διατήρηση της αγροτικής οικονομίας στη ζωή, ιδιαίτερα έτσι σε απομακρυσμένες περιοχές. “
 
Ο Πρόεδρος του  Βρετανικού  Συμβουλίου Αθλημάτων Σκοποβολής  Sir Peter Luff βουλευτής είπε: «Αυτή η επίκαιρη έκθεση μας υπενθυμίζει τη ζωτική συμβολή της σκοποβολής στην οικονομία, στην αγροτική απασχόληση, τη διατήρηση και την οικοδόμηση ισχυρών κοινοτήτων. Αυτό το πράττει βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας και ισχυρών δεδομένων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που θα πρέπει να αναγνωστεί με ανοιχτό μυαλό από όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της σκοποβολής “. 
 
Ο Nick Fellows, διευθύνων σύμβουλος της Ενωσης Σκοποβολής πιάτων, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε την αξία της ευρύτερης βιομηχανίας μας, να προσδιορίζεται τόσο περιεκτικά … Με τη διεύρυνση της βάσης του  συλλόγου και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη νέων ταλέντων, είναι ένα άθλημα που αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες και ικανότητες  και είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ακμάζουσας και πολύτιμης βιομηχανίας . “
 
Ο Andrew Mercer από την Εθνική Ένωση Όπλων εξήρε την εικόνα της έκθεσης PACEC για την ποικιλομορφία της σκοποβολής, λέγοντας: “. Από τοπικές λαϊκές εκδηλώσεις μέχρι τις διεθνείς διοργανώσεις όπως οι Αγώνες της Κοινοπολιτείας, η σκοποβολή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες, φύλα, τους προϋπολογισμούς και οποιαδήποτε φυσική ικανότητα” 
 
Άλλες οργανώσεις χαιρέτησαν την αναγνώριση της έκθεσης και τη συμβολή του κυνηγιού  στον τομέα της εργασίας  , την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση και τη διατήρηση της υπαίθρου, και τέλος την απόλαυση των συμμετεχόντων.
 
Σχετικά με την έκθεση 
 
Η έκθεσης «Η Αξία του Κυνηγιού» ανατέθηκε από 16 οργανώσεις που εκπροσωπούν τους σκοπευτές του Ηνωμένου Βασιλείου και εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρία Δημοσίων και Εταιρικών Οικονομικών Συμβούλων (PACEC) που έχει την έδρα της στο Κέμπριτζ. 
 
Περισσότερα από 16.000 μέλη της κοινότητας του κυνηγιού υπέβαλαν τις απαντήσεις τους σε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο, καθιστώντας το ως την πιο εκτεταμένη και περιεκτική επισκόπηση του χώρου της σκοποβολής στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα. Οι απαντήσεις που σχετίζονταν με την κυνηγετική περίοδο 2012-2013 και συμπεριλήφθηκαν και στοιχεία εργασίας από μία προηγούμενη έκθεση που είχε πραγματοποιήσει η  PACEC το 2006. Απευθείας σύγκριση μεταξύ των δύο, δυστυχώς, δεν είναι δυνατή διότι η έρευνα του 2006 δεν περιελάμβανε την σκοποβολή σε πιατάκια ή στόχους .
 
Απόδοση στα Ελληνικά iHunt.gr

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε ένα σχόλιο

* Χρησιμοποιώντας αυτό το έντυπο συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

You may also like

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα