Αρχική iHunt.gr Νεο ΔΣ στον ΚΣ Δοξατου

Νεο ΔΣ στον ΚΣ Δοξατου

από iHunt Team
doxato_main

demobanner

 Στο Δοξάτο σήμερα Κυριακή 19.05.2013  και ώρα 09:30 π.μ. στο εντευκτήριο του κ.Καρατζόγλου Λάκη, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.  Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.

 2.  Απολογισμός έτους 2012.

 

3.  Προϋπολογισμός έτους 2013.

 

4. Έγκριση πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου & υπέρ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. 

5. Ενημέρωση για θέματα κυνηγετικής παιδείας από τον κ.Καραμπατζάκη Θεοφάνη.

 

6. Ελεύθερη συζήτηση.

 

7. Λοιπά θέματα – Απρόβλεπτα θέματα

 8. Αρχαιρεσίες 

 

Παρόντα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Δοξάτου 65.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Δοξάτου παρίστανται οι κ.κ.: 

1. Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης                     Πρόεδρος

 

2. Μουλιστάνος Ηλίας                                       Γεν. Γραμματέας

 

4. Παπαδόπουλος Παναγιώτης                       Κοσμήτορας

 

5. Παμπούκας Δημήτριος                                 Μέλος

 

6. Ουζούνογλου Ελευθέριος                           Μέλος

 

Απόντες οι κ. Κυριαζάκης Μάριος – Αντιπρόεδρος και Λουλούδης Ιωάννης – Ταμίας λόγω ανωτέρου βίας.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζουν οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην Γενική μας Συνέλευση δεν έδωσε το παρόν εκπρόσωπος του Δασαρχείου Δράμας όπως ορίζει το Άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού μας. Από τον Δήμο Δοξάτου το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος κ.Χατζηλαζάρου Αναστάσιος και οι Αντιδήμαρχοι κ.Σαραπάρης Κωνσταντίνος και κ.Τίρλας Δημήτριος.  

 

Αρχικά το λόγω πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ.Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης. Αφού απεύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό στους επισήμους όρισε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ.Καλτσίδη Αλέξη του Αριστείδη και εφορευτική επιτροπή τους κκ.Μυτελέτση Μιλτιάδη του Δήμου, τον κ.Αλατζάκη Παναγιώτη του Βασιλείου και τον κ.Δουλκέρογλου Γεώργιο του Παντελή που γίνανε αποδεχτεί από το Σώμα. 

 Πριν αναπτυχθούν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Δοξάτου κ.Χατζηλαζάρου Αναστάσιος και απεύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό προς του παρευρισκομένους και ενημέρωσε παράλληλα το σώμα ότι προχωρά η διαδικασία καθαρισμού και βελτίωσης του κοινόχρηστου οικοπέδου του Δήμου που παραχωρήθηκε προς τον Κ.Σ. Δοξάτου.

 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γεν. Γραμματέας κ.Μουλιστάνος Ηλίας και αφού απεύθυνε με την σειρά του ένα χαιρετισμό προς τα παρόντα μέλη και τους εκλεκτούς επισήμους, έδωσε διευκρινήσεις για όλες τις φιλοθηραματικές δραστηριότητες και όχι μόνο που συντελέστηκαν κατά το έτος 2012. Παράλληλα μοιραστήκε ενημερωτικό 15σέλιδο έντυπο που έδειχνε όλες τις δράσεις του 2012, την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής 2012, αναλυτικά τον Απολογισμό του 2012 και τον Προϋπολογισμό του 2013. 

Κατόπιν έγινε μία απολογιστική αναφορά για το θέμα των θεωρημένων αδειών από τον Σύλλογο μας. Το συνολικό νούμερο έφτασε τις 494 άδειες (ίδιες με πέρσι) από τις οποίες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε οι 78 ήταν νέες.

 

Στην συνέχεια ξεκίνησε με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Ε.Τ.Γ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός – Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής

 

Πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης κ.Καλτσίδης Αλέξιος και ανέφερε για την διαδικασία των εκλογών. Ανέφερε χαρακτηριστικά τον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές. Ανέφερε ότι οι εκλογές θα ξεκινήσουν στις 11:00 και θα ολοκληρωθούν στις 14:00 και θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν βγάλει άδεια το 2012. Θα έχουν δικαίωμα 6 σταυρών για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 σταυρών για την ελεγκτική επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που θα επιδείξουν την άδεια θήρα τους στην εφορευτική επιτροπή.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απολογισμός έτους 2012.

 

Μετά την ανάγνωση του Απολογισμού έτους 2012 από τον Γεν. Γραμματέα που τον ανέπτυξε αναλυτικότατα, το σώμα ομόφωνα ενέκρινε αυτόν χωρίς καμία παρατήρηση. Στο σημείο αυτό επισήμανε προς το σώμα αναλυτικά τα λειτουργικά ή πάγια έξοδα του Συλλόγου μας και επίσης αναλυτικά τα φιλοθηραματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και ήταν περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα του 2012. Τέλος ανέφερε ότι και φέτος θα υπάρχει κονδύλιο για να ενοικιαστεί η «μη βόσκηση» του Ντερί-τσεσμε σε συνεργασία με τους Κ.Σ. Καβάλας και πιθανών της Δράμας.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προϋπολογισμός έτους 2013.

 

Στην συνέχεια και πάλι ο Γεν. Γραμματέας αφού ανέγνωσε τον Προϋπολογισμό έτους 2013, ανέπτυξε ξεχωριστά τον σκοπό για τον οποίο έκαστο των προβλεπόμενων κονδυλίων θα χρησιμοποιηθεί. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2013.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου & υπέρ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.

 

 

Τα μέλη της Γ.Σ. ενέκριναν την έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου με το ελάχιστο ποσό που θα προτείνει η Ομοσπονδία μας που το πιο πιθανών είναι τα 20,00€ για να διατηρηθεί η άδεια στα ίδια επίπεδα με πέρσι και βέβαια ανάλογα με το τελικό ποσό που θα έρθει από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. όσο αφορά τα διάφορα παράβολα. Σκοπός της είναι η υλοποίηση φιλοθηραματικών έργων. Ειδικότερα, τη συνέχιση των εργασιών του εκτροφείου θηραμάτων, τη συντήρηση του πυρήνα προσαρμογής, την κατασκευή νέου πυρήνα για την περίφραξη τοποθεσίας που θα γίνει εκτροφείο λαγών, τις σπορές άγονων εκτάσεων, αλλά κυρίως την ολοκλήρωση εργασιών για τα νέα μας γραφεία κ.λ.π.. Όλα τα παραπάνω προϋπολογίζονται στο ποσό της έκτακτης εισφοράς τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από την εισφορά των κυνηγών κατά την έκδοση αδειών θήρας.

 

Τα μέλη εγκρίνουν επίσης την έκτακτη εισφορά υπέρ ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. στο ποσό των 5,00€ με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λοιπά θέματα – Απρόβλεπτα θέματα.

 

Στην ενότητα αυτή της Γενικής μας Συνέλευσης τα μέλη μας θέσανε προς το προεδρείο διάφορες ερωτήσεις – απορίες που είχαν. Τα θέματα που αναπτυχθήκανε από τους παρευρισκομένους είχαν να κάνουν με τον νόμο για τα όπλα, τον νέο νόμο για τους σκύλους, θέματα κυνηγετικής παιδίας κ.α.

Οι απαντήσεις ήταν καίριες και καθοριστικές από τους δύο φιλοξενούμενους μας, τον κ.Ευμοιρίδη Δημήτριο και κ.Καραμπατζάκη Θεοφάνη, που τους ευχαριστούμε για άλλη μία φορά.

Μετά την λήξη της πολύ καλής κουβέντα που έγινε ξεκινήσανε οι εκλογές.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αρχαιρεσίες.

 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελής Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Επί συνόλου εγγεγραμμένων στο μητρώο μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Δοξάτου 494, ψήφισαν  99  και βρέθηκαν  85  έγκυρα ψηφοδέλτια και 14 άκυρα ψηφοδέλτια.

 

Έτσι έλαβε ο κάθε υποψήφιος:

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν αλφαβητικά και έλαβαν

 

 

 

1. Καράνταης Ιωάννης του Παναγιώτη                                47 

 

2. Κυριατζάκης Μάριος του Θεόδωρου                                57 

 

3. Μουλιστάνος Ηλίας του Χρήστου                                     64 

 

4. Ουζούνογλου Ελευθέριος του Λαζάρου                         48

 

5. Σπύρογλου Ευάγγελος του Σπύρου                                 40

 

6. Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης του Νικολάου                  70

 

                                                                                                           

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

 

 

1. Μαδεμλής Θεόδωρος του Νικολάου                                   50

 

2. Μολιστάνος Αθανάσιος του Γεωργίου                                38

 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται για το Δ.Σ. οι παρακάτω με βάση τον αριθμό των ψήφων:

 

1. Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης του Νικολάου                         

 

2. Μουλιστάνος Ηλίας του Χρήστου                                             

 

3. Κυριατζάκης Μάριος του Θεόδωρου                                       

 

4. Ουζούνογλου Ελευθέριος του Λαζάρου                                  

 

5. Καράνταης Ιωάννης του Παναγιώτη                                        

 

6. Σπύρογλου Ευάγγελος του Σπύρου                                        

 

Και με βάση τα αποτελέσματα εκλέγονται για την Ελεγκτική Επιτροπή και με κριτήριο τους ψήφους οι παρακάτω:

 

1. Μαδεμλής Θεόδωρος του Νικολάου                                        

2. Μολιστάνος Αθανάσιος του Γεωργίου          

 

Κατόπιν οι εκλεγμένοι μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους μέλους του νέου Δ.Σ. κ.Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη, κάλεσε το νέο Δ.Σ. για την κατανομή των αξιωμάτων. 

 

Εκλεχθήκανε ομόφωνα οι παρακάτω στις αντίστοιχες θέσεις. 

 

 

Ο Πρόεδρος ενώ ψηφίζει

 

Πρόεδρος: Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης              

 

Aντιπρόεδρος: Κυριατζάκης Μάριος       

 

Γεν. Γραμματέας: Μουλιστάνος Ηλίας     

 

Κοσμήτορας: Σπύρογλου Ευάγγελος

 

Μέλος – Υπεύθυνος Θηροφυλακής: Καράνταης Ιωάννης                    

 

Μέλος: Ουζούνογλου Ελευθέριος                     

 

To ihunt.gr εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του Κ.Σ. Δοξάτου

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα