Αρχική iHunt.gr Το έγγραφο καταπέλτης που ανάγκασε τη διοίκηση του Επανιέλ Μπρετόν να προκηρύξει εκλογές

Το έγγραφο καταπέλτης που ανάγκασε τη διοίκηση του Επανιέλ Μπρετόν να προκηρύξει εκλογές

από iHunt Team
epaniel_logo_0

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα δημοσιέυσουμε το έγγραφο που ανάγκασε την διοίκηση του Ομίλου Επανιέλ Μπρετό να προκηρύξει εκλογές. Το έγγραφο το παρέδωσε ο κ. Φραγγίδης στον Πρόεδρο του Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν κ. Χρήστο Καλφόπουλο. 

SVESTONOF
ΚΑΤΑ
1) Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.
2) Της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εφορευτικής Επιτροπής   που διεξήγαγε τις Αρχαιρεσίες στις 19-2-2017 για την επιλογή οργάνων  διοίκησης.
                                               
   Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2017
 
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και κατόπιν η Αρχαιρεσία του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης.
 
Άρθρο 4ο
Μέλη του Σωματείου
Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα:
      α) τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν με σχετική αίτησή τους …… Κατά  τη Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση για τα νέα μέλη   η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την εγγραφή.
Άρθρο 6ο
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) …………. 2) Αν τακτικό μέλος του Συλλόγου με την δραστηριότητά  του παραβεί κατάφωρα του νόμους περί Σωματείου ή οποιαδήποτε  ουσιώδη διάταξη του παρόντος ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν  στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Συλλόγου ….
 3)      Κατά των μελών του Δ.Σ. η πειθαρχική εξουσίας για τους
προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γενική Συνέλευση η οποία επιβάλλει    ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος ….
 
Άρθρο 18ο
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συλλόγου    και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό για όλα τα θέματα που το αφορούν ……. Συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη ….
Μέλη τακτικά απόντα  κωλυόμενα για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν   μέρος στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται δι’  ετέρου τακτικού μέλους (οριζομένου δια επιστολής ή τηλεγραφήματος).
Έκαστο όμως των τακτικών μελών δύνανται να αντιπροσωπεύει μόνο   ένα έτερο τακτικό μέλος…. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εκτός από  αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν όταν είναι παρόντα σ’   αυτήν τουλάχιστον στο 1/2 συν ένα ταμειακώς εντάξει μελών.
 
Άρθρο 20ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε δύο χρόνια και εντός του πρώτου τριμήνου η τακτική Γενική
Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής ….. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν  μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
 
Άρθρο 21ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση κατά την έναρξη της τριμελές Εφορευτική Επιτροπή …. για όλα αυτά   συντάσσεται ειδικό Πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα Πρακτικά της  Γενικής Συνέλευσης.
 
Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν
Καταστατικό.
 
        Κατά τη διεξαγωγή λοιπόν των παραπάνω Αρχαιρεσιών
παραβιάσθηκαν κατάφωρα οι παραπάνω διατάξεις του Καταστατικού και  γενικά η σχετική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα :
 
– Τόσο στην πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση που απευθύνεται προς τα μέλη, όσο και κατά την διάρκεια αυτής δεν έγινε  αναφορά για επικύρωση και τελική έγκριση των νέων μελών που    εμφανίστηκαν στην Γενική Συνέλευση.
 
– Κατά παράβαση του άρθρου 18 που αφορά μόνο την αντιπροσώπευση   στη Γενική Συνέλευση από έτερο τακτικό μέλος επιτρέψατε   και την  ψηφοφορία κατ’ αυτό τον τρόπο. Έτσι καθώς οι παρόντες ήταν 40,   βρέθηκαν ψηφίσαντες να είναι 70.
 
– Στα ψηφοδέλτια που δόθηκαν για την ψηφοφορία δεν υπήρχε αναγραμμένος ο αριθμός των υποψηφίων που δικαιούμαστε να ψηφίσουμε (δηλαδή 7).
 
– Κατά την διενέργεια των εκλογών δεν υπήρχε ψηφοδέλτιο λευκό.
 
– Οι φάκελοι που συνόδευαν τα ψηφοδέλτια δεν είχαν την σφραγίδα του  Ομίλου.
 
– Δεν υπήρχε κάλπη που να διασφαλίζει την μυστικότητα της  ψηφοφορίας, παρά αντί αυτού ένα μικρό κουτί από παπούτσια.
 
– Μετά το τέλος της ψηφοφορίας δεν συντάχθηκε ειδικό Πρακτικό από  την  Εφορευτική Επιτροπή το οποίο να καταχωρηθεί στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
 
Τα γεγονότα αυτά είναι βέβαιο ότι παραβιάζουν βάναυσα τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου.
 
Επειδή λοιπόν μετά από πλήρη καταστρατήγηση του Καταστατικού και του Νόμου στις παραπάνω Αρχαιρεσίες (αν μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι από την Εφορευτική Επιτροπή) διεξήχθη μία παρωδία εκλογών και δεν υπήρξε δυνατότητα διασφάλισης  των πρωταρχικών δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 
Επειδή οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Αρχαιρεσιών) και της Εφορευτικής Επιτροπής του Σωματείου, είναι   παράνομες και ακυρώσιμες για τους λόγους που αναφέρονται και   περιγράφονται στο ιστορικό.
 
Επειδή οι ανωτέρω προσβαλλόμενες αποφάσεις του Σωματείου για τις οποίες αιτούμαι την ακύρωσή τους.
 
Επειδή αν ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Σωματείου και διεξαχθούν εκ νέου και νομότυπα οι εκλογές με τη σύννομη συμμετοχή των μελών του Σωματείου και σύμφωνα με τους  όρους του νόμου και του Καταστατικού Λειτουργίας διαμορφωθεί   εντελώς διαφορετικό το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.
 
Για όλους αυτούς τους λόγους
  
       ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ   να παραιτηθείτε άμεσα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή της παρούσης προκειμένου να επαναληφθούν, εντός δύο μηνών ,  νομότυπα οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του   Δ.Σ. του Σωματείου για της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
Διαφορετικά 
 
επιφυλασσόμαστε για την διεκδίκηση των έννομων συμφερόντων μας και την προσφυγή μας ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής. )
 
1a
 
13
 
28


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα