Αρχική iHunt.gr Το κυνηγι μερος της “πρασινης οικονομιας”

Το κυνηγι μερος της “πρασινης οικονομιας”

από iHunt Team
deerhunting

demobanner

 Η Εκτελεστική Διευθύντρια του “Responsive Management” έγραψε για λογαριασμό τουCIC (Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Διατήρηση των θηραμάτων και της Άγριας Ζωής) την πιο κάτω έκθεση στην οποία περιγράφει πως το κυνήγι στις ΗΠΑ αποτελεί σήμερα μια ουσιαστική δύναμη της οικονομίας και πως μπορεί να αποτελέσει μέρος της «πράσινης οικονομίας» .

Το κυνήγι είναι μια σημαντική ώθηση για την αμερικανική οικονομία

Το Κυνήγι παραμένει μια σημαντική ώθηση για την προβληματική οικονομία των ΗΠΑ-σύμφωνα με την «Responsive Διαχείρισης”, η οποία ερευνά το κυνήγι και θέματα υπαίθριας αναψυχής στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ). Σε μια αποκλειστική έκθεση για το CIC (Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Διατήρηση των θηραμάτων και της Άγριας Ζωής) ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, Mark Duda και ο ερευνητής Amanda Ritchie περιγράφουν πώς το κυνήγι συνεχίζει να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και πώς είναι μέρος μιας «πράσινης οικονομίας», η οποία αγνοείται από πολλούς. Οι δαπάνες των κυνηγών κατευθύνονται στη διατήρηση των άγριων εδαφών και της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση άγριων ζώων, θηρεύσιμων και μη θηρεύσιμων. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι κυνηγοί είναι οι κορυφαίοι χρηματοδότες των προσπαθειών για διατήρηση της άγριας ζωής στις ΗΠΑ.

Η πρόσφατη δημοσίευση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Έρευνας για την αλιεία, το κυνήγι, και την Άγρια Ζωή για το 2011 επιβεβαίωσε ότι οι κυνηγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται. Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι 13,7 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν κυνήγι το 2011, αύξηση κατά 9% σε σύκγριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2006. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε επίσης αύξηση 30% στις δαπάνες που σχετίζονται με το κυνήγι και οι οποίες ανήλθαν στα 34 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των διαφόρων φορολογιών. 

Μια πιο προσεκτική ματιά στις επιμέρους δαπάνες για το κυνήγι δείχνει τις ποικίλες θετικές οικονομικές επιπτώσεις του κυνηγιού. Οι θετικές επιπτώσεις επεκτείνονται πέρα από τους λιανοπωλητές και στους κατασκευαστές καθώς και στους προμηθευτές κάτι που βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις να αγοράσουν προμήθειες και να πληρώσουν τους εργαζόμενους τους καθώς και να καλύψουν τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην κατασκευή και την παράδοση. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα χρήματα που δαπανώνται σε σταθμούς καυσίμων κάτι που αυξάνει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες που σχετίζονται με το κυνήγι. Όταν όλα τα πιο πάνω πολλαπλασιαστούν με 13,7 εκατομμύρια κυνηγούς στις ΗΠΑ, είναι σαφές ότι το κυνήγι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.Οι πωλήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με το κυνήγι φαίνεται να ευημερούν καλύτερα από ό, τι πολλά άλλα αθλήματα, παρά την επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ, ενώ ο εξοπλισμός για κυνήγι και τη μίσθωση γης και ιδιοκτησίας για κυνήγι αποτελούν τις μεγαλύτερες μερίδες των δαπανών, τα χρήματα που δαπανώνται για ειδικό εξοπλισμό, μεταφορά, διατροφή και διαμονή αντιπροσωπεύουν επίσης ένα σημαντικό μέρος των συνολικών δαπανών, όπως επίσης και οι σχετικές άδειες για κυνήγι που δίδονται. Το 2006, οι κυνηγοί των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις λιανικές πωλήσεις με 24,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων τα 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν σε τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς φόρους. Παράλληλα άλλα 20,9 δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με το κυνήγι και με αυτό τον τρόπο υποστηρίχθηκαν και διατηρήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Κατά το ίδιο έτος, οι κυνηγοί των ΗΠΑ είχαν συνολική συνεισφορά στην οικονομία πέραν των 66 δισεκατομμύρια δολαρίων. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που ορισμένοι έχουν αγκαλιάσει ακριβώς λόγω της πρόσφατης αποδυνάμωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στις ΗΠΑ. Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αναγκάζει πολλούς να μείνουν κοντά στο σπίτι τους και το σημαντικότερο, κοντά στη φύση. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων δίνει στους κυνηγούς ένα ακόμα λόγο να επιστρέψουν στη φύση αφού το κυνήγι παρέχει σχετικά φθηνή και άμεσα διαθέσιμη πρωτεΐνη. Είναι σαφές ότι στις ΗΠΑ οι κυνηγοί παραμείνουν μια οικονομική δύναμη που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κυνήγι είναι επίσης ένας τρόπος ελέγχου της μείωσης των οικονομικών ζημιών που προέρχονται από την άγρια ζωή, τις ζημιές που προκαλούνται από την πανίδα στις γεωργικές καλλιέργειες αλλά και έλεγχο των ασθενειών των ειδών πανίδας. Το βορειοαμερικανικό μοντέλο της Διατήρησης της Άγριας Ζωής χρησιμοποιεί το κυνήγι και την παγίδευση για τη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση των πληθυσμών της άγριας πανίδας. Αν και κάποιες ζημιές που προκαλούνται αποδίδονται σε μη-θηρευσιμα είδη τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο θήρας εντούτοις το κυνήγι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τον έλεγχο του υπερπληθυσμό αυτό των ειδών. Κυνήγι παραμένει μία από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για τον έλεγχο των πληθυσμών των άγριων ζώων και ως εκ τούτου βοηθά στη διατήρηση υγιούς πληθυσμούς της άγριας ζωής ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος που προκαλείται από τον υπερπληθυσμό στις γεωργικές καλλιέργειες.

Οι κυνηγοί παραμένουν οι κορυφαίοι συνεισφέροντες στις προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής. Μέσω ενός συνδυασμού των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εφαρμόζονται σε εξοπλισμό κυνηγίου, στις άδεις κυνηγίου και τις ιδιωτικές δωρεές, οι κυνηγοί φαίνεται να έχουν επενδύσει περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη διατήρηση της άγριας ζωής ετησίως. Όλα αυτά τα χρήματα υποστηρίζουν το κράτος και την εθνική διαχείριση των θηραμάτων, την άγρια ζωή και τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων, καθώς και σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω φαίνεται ότι στις ΗΠΑ, το κυνήγι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα, με όλο και πιο σημαντικές συνεισφορές στις τοπικές, πολιτειακές και εθνικές οικονομίες. Παράλληλα το Κυνήγι βοηθά οικονομικά τις αγροτικές περιοχές με αποτέλεσμα τα εδάφη που κυνηγιούνται να παραμένουν στη φυσική τους κατάσταση. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι είχαν την λανθασμένη άποψη ότι η διατήρηση των εδαφών σε φυσική κατάσταση ήταν ενάντια στην ανάπτυξη και οικονομική ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Όταν όμως το κυνήγι αντιμετωπιστεί ως πόρος αναψυχής, τότε το κυνήγι ως δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών και εθνικών εσόδων να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και των ενδιαιτημάτων του τόπου μας.Δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ταμείου Θήρας και Πανίδας της Κύπρου

 

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα