Αρχική iHunt.gr Υπογράφτηκε η απόφαση για τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας

Υπογράφτηκε η απόφαση για τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας

από iHunt Team
img_0289

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Υπογράφτηκε η απόφαση για το καθορισμό των τελών των αδειών θήρας 2015-2016 από τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Μάρδα και τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Τσιρώνη. Όπως εδώ και πολύ καιρό σας έχουμε ενημερώσει τα τέλη του δημοσίου για τις άδεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016 παραμένουν ίδια με πέρσι. Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :

SVESTONOF
Καθορίζουµε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016 ως εξής:
 
1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισµένων-συνεργαζοµένων µε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων:
 
Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ
2. Για τους υπηκόους Κρατών–Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οµογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαµένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωµατικούς υπαλλήλους και τους ηµεδαπούς που εφοδιάζονται µε άδεια κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται µε προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρ. 19 του ν.3170/2003 (ΦEK 191 Α΄).
 
Η ιδιότητα των διπλωµατικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρµόδια Προξενική Αρχή.
 
Η άδεια διαµονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δ/ξεις.
 
3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός µελών Ε.Ε.):
 
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί µπορούν να κυνηγούν µόνο στις ελεγχόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
 
3.2. Για τις δηµόσιες ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή, µε τα ακόλουθα τέλη:
α) Μέχρι 15 ηµέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 µήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
 
3.3. Για κάθε ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε συνδυασµό µε εκείνες του Π.∆. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.
 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016.
 
Αφού δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι σύλλογοι θα μπορούν να στέλνουν τις άδεις για θεώρηση.


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα