Αναγνωριζοντας τις φωνες

Ψάξαμε και βρήκαμε ήχους από όλα τα θηρεύσιμα  είδη της χώρας μας. Αλλά ας πάρουμε ένα-ένα τα θηράματα : (Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τον Flash Player για να ακούσετε τους ήχους)

1.Αγριοκούνελο

 

Φωνή αγριοκούνελου που έχει πιαστεί από κυνηγόσκυλο
 


2. Λαγός

 


3. Αγριόχοιρος

 


4. Αλεπού

 


5. Τρυγόνι

Συναυλία από τρυγόνια

 


6. Φάσα

 


7. Αγριοπερίστερο

 


8. Ορτύκι

 


9. Σιταρήθρα

 


10. Τσίχλα

 

 


11. Δενδρότσιχλα


12. Κοκκινότσιχλα

 


13. Γερακότσιχλα


14. Κότσυφας

 


15. Καρακάξα


16. Κάργια


17. Κουρούνα


18. Ψαρόνι


19. Μπεκάτσα

 


20. Φασιανός


21. Πετροπέρδικα


22. Νησιώτικη Πέρδικα

 

 


23. Σφυριχτάρι


24. Κιρκίρι


25. Πρασινοκέφαλη


26. Σουβλόπαπια

 

27. Σαρσέλα

 

28. Χουλιαρόπαπια


29. Κυνηγόπαπια

 

30. Τσικνόπαπια

 

31. Φλυαρόπαπια


32. Φαλαρίδα


33. Ασπρομέτωπη χήνα


34. Νερόκοτα


35. Μπεκατσίνι


36. Καλημάνα


 

About the Author
Εικόνα admin

admin