Αρχική iHunt.gr Οι κυνηγοί είναι το κλειδί για την επιτυχία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

Οι κυνηγοί είναι το κλειδί για την επιτυχία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

από iHunt Team

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Σήμερα (20 Μαίου 2020)  δημοσιεύθηκε η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, στην οποία σκιαγραφούνται σχέδια για την αντιμετώπιση της κρίσης της βιοποικιλότητας κατά την επόμενη δεκαετία στην Ευρώπη και θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των παγκόσμιων δεσμεύσεων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης .

SVESTONOF

Το πρώτο στοιχείο της στρατηγικής είναι η αύξηση της έκτασης της προστατευόμενης γης στην ΕΕ σε 30% (από 26% επί του παρόντος), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού αυστηρά προστατευόμενης γης σε εθνικό επίπεδο.

Μέχρι τώρα, το δίκτυο Natura 2000 της ΕΕ έχει αγωνιστεί να προσφέρει αποτελέσματα και χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή και υποστήριξη από τις τοπικές κοινότητες.

Θα χρειαστεί προσοχή ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία περισσότερων από την ίδια προσέγγιση που δεν θα επιφέρει την μετασχηματιστική αλλαγή που απαιτείται επειγόντως για την αντιστροφή της τάσης της απώλειας βιοποικιλότητας.

Για το λόγο αυτό, η FACE χαιρετίζει πιο καινοτόμες δράσεις για τη διατήρηση της φύσης στο ευρύτερο τοπίο, όπως λύσεις που βασίζονται στη φύση και άλλα αποτελεσματικά μέτρα διατήρησης βάσει περιοχής.

Τέτοια μέτρα θα βελτιώσουν την οικολογική συνδεσιμότητα μεταξύ τοποθεσιών με το πλεονέκτημα της συνεργασίας με ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και ενδιαφερομένων.

Οι οδηγίες για τη φύση παραμένουν κατάλληλα μέσα για τη διατήρηση και τη διαχείριση της άγριας πανίδας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρήσης. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές και ορθά στοιχεία.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους δείχνουν ότι μόνο το 15% των αξιολογήσεων ενδιαιτημάτων είναι ευνοϊκό, ελαφρώς χαμηλότερο από ό, τι στις προηγούμενες εκθέσεις και πολύ πίσω από τον στόχο που τέθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020.

Ένας βασικός στόχος του 2030 είναι να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαιτήματα και τα είδη δεν παρουσιάζουν καμία επιδείνωση των τάσεων και της κατάστασης διατήρησης · και τουλάχιστον 30% φτάνουν σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης ή τουλάχιστον δείχνουν θετική τάση.

Ακόμα και για να επιτευχθεί αυτό το συντηρητικό επίπεδο φιλοδοξίας, η FACE πιστεύει ότι η προτεραιότητα πρέπει να στραφεί σε μέτρα αποκατάστασης και διατήρησης ενδιαιτημάτων έναντι της προστασίας των ειδών.

Η FACE με ικανοποίηση βλέπει σαφείς δράσεις για τη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων με συνδέσμους προς την αναθεωρημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που θα ωφελήσει μικρούς πληθυσμούς θηραμάτων όπως είναι η πεδινή πέρδικα (Grey Partridge) και ο λαγός (Brown Hare), οι οποίοι μειώνονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών μελών θα καθορίσουν ρητές εθνικές αξίες για σχετικούς στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και τη γεωργική εκμετάλλευση, υποστηριζόμενες, μεταξύ άλλων, από μέσα της ΚΓΠ και την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Όπως πάντα, οι κυνηγοί θα συνεχίσουν να προσφέρουν τη βιοποικιλότητα και η FACE θα αναθεωρήσει το δικό της Μανιφέστο για τη βιοποικιλότητα υπό το φως της νέας στρατηγικής.

Ο Δρ David Scallan, Γενικός Γραμματέας του FACE, δήλωσε:

«Η στρατηγική είναι περιεκτική και η FACE ελπίζει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι και ότι τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν στη βιοποικιλότητα. Οι Ευρωπαίοι κυνηγοί εργάζονταν και θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για την προώθηση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Η FACE θα πραγματοποιήσει τώρα μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των πτυχών της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα ».

Η FACE θα συνεχίσει να καλεί την ΕΕ για μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου των κυνηγών στην επίτευξη στόχων για τη βιοποικιλότητα. Ομοίως, η FACE απαιτεί μεγαλύτερη κατανόηση της σημασίας του κυνηγιού για 7 εκατομμύρια Ευρωπαίους και τη συμβολή του στη φύση και την κοινωνία.

Η συντακτική ομάδα του iHunt.gr


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα