Ιερακοθηρία

Ιερακοθηρία

Απρίλιος 15, 2015

H Ιερακοθηρία στην Ελλάδα...VIDEO

Το κυνήγι με τη χρήση αρπακτικών ή πιο σωστά η ιερακοθηρία απαγορεύεται στη χώρα μας, παρότι επιτρέπεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.   Στην Ελλάδα υπάρχει νομικό κενό για τη θήρευση με...

H Ιερακοθηρία στην Ελλάδα...VIDEO

Το κυνήγι με τη χρήση αρπακτικών ή πιο σωστά η ιερακοθηρία απαγορεύεται στη χώρα μας, παρότι επιτρέπεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.