Απελευθέρωσε πέρδικες ο ΚΣ Μυτιλήνης

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού των ενδιαιτημάτων με άτομα νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ξεκίνησε χθες ο ΚΣ Μυτιλήνης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε βελτιωμένες επιφάνειες με ειδικές -μικτές σπορές.

Δείτε το video...

About the Author
Εικόνα admin

admin