Άτακτη υποχώρηση των έκπτωτων μελών της Γ' ΚΟΠ

Σε ήρεμο κλίμα πραγματοποιήθηκε εχθές σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας η έκτακτη γενική συνέλευση της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με κύριο θέμα την έγκριση του απολογισμού του 2017 και του προϋπολογισμού του 2018.
 
Την περασμένη εβδομάδα το ΔΣ συνέταξε έναν απολογισμό που στάλθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου που όμως δεν έγινε δεκτός κάτι που δεν άρεσε στον κ. Χριστοφόρου.
 
Δείτε για ποιο λόγο δεν έγινε αποδεκτός ο απολογισμός από την αποκεντρωμένη διοίκηση :
 
"Από την ανάγνωση των επιμέρους στοιχείων και των κεφαλαίων του Απολογισμού του έτους 2017 προκύπτει ότι κατά τη σύνταξή του δεν λήφθηκαν υπόψη τα οριζόμενα στο υπ. αριθμ. 94965/11-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΨΠΟΡ1Φ-3ΛΘ) έγγραφό μας (ανωτέρω 2 σχετ.) τα οποία εδράζονται και προκύπτουν από τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των Εκθέσεων Ελέγχου για τα έτη 2009-2012, 2013-2015, 2016 & 2017, την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου της αντίστοιχης επιτροπής για τα έτη 2007-2008 και κυρίως από το υπ. αριθμ. 359/2014 Απαλλακτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών. 
Συγκεκριμένα από το ποσό των 361.176,32 € που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να διαχωριστεί το ποσό των 304.781,98 € (προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που αφορούν την ανάληψη από τον κ. Γεώργιο Κατσίκα 84.824,00 € και την ανάληψη από τον Κων/νο Μαρκόπουλο 197.856,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και από 22.101,98 € που αφορούν την ασφάλεια των αυτοκινήτων για το έτος 2009 εφόσον δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά) και να αποτυπωθεί ως έλλειμμα στον κατατιθέμενο απολογισμό  του έτους 2017 και στον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Γ΄ Κ.Ο.Π. γιατί το ποσό που αναλήφθηκε από τους Γ. Κατσίκα και Κ. Μαρκόπουλο είχε καταλογιστεί ως έλλειμμα και ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 359/2014 Απαλλακτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών η προκληθείσα ζημιά αποκαταστάθηκε ολοσχερώς πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης και πριν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις δικαστικές αρχές και ως εκ τούτου το αξιόποινο της πράξης της κακουργηματικής υπεξαίρεσης εξαλείφθηκε πλήρως (με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού). Με την ανάληψη όμως του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος επαναδημιουργήθηκε το ελλειμματικό κενό στο ταμείο της Ομοσπονδίας, κενό για το οποίο είχε ασχοληθεί και το είχε δεχτεί η δικαιοσύνη και είχε καταλήξει στην απόδοση ευθυνών και στην έκδοση του βουλεύματος.  Αντίστοιχα για το ποσό των 22.101,98 € για τις ασφάλειες των αυτοκινήτων δεν υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό που να δικαιολογεί την δαπάνη ενώ το Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. παρότι κλήθηκε να παρέχει εξηγήσεις επί των εκθέσεων ελέγχου δεν δικαιολόγησε την συγκεκριμένη έλλειψη παραστατικού. 
 
Το υπόλοιπο ποσό των 56.394,34 € αφορά δαπάνες για τις οποίες οι Επιτροπές Ελέγχου προτείνουν την μη έγκρισή τους λόγω μη τήρησης του καταστατικού και της ισχυουσών διατάξεων. 
 
Ως εκ τούτου δεν εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτυπωθούν ως μη εγκεκριμένες δαπάνες."
 
Τελικά μετά από συνεδρίαση του ΔΣ της Γ'ΚΟΠ το Σάββατο 30 Ιουνίου τα μη έκπτωτα μέλη κατάφεραν να πείσουν το ΔΣ ότι πρέπει να φτιαχτεί νέος νεος απολογισμός  σύμφωνα με τις υποδείξεις της αποκεντρωμένης διοίκησης διαφορετικά θα έμπαινε ολόκληρο το συμβούλιο σε μεγάλες περιπέτειες.
Έτσι δημιουργήθηκε ένας απολογισμός που εμφανίζει έλλειμα και μη εγκριθέντες δαπάνες της τάξεως των 361.176,32 ΕΥΡΩ. Μετά από ομόφωνη πρόταση του Προεδρείου της Συνέλευσης ο απολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Συνέλευσης.
 
Ο κυνηγετικός κόσμος της Πελοποννήσου περιμένει τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο να διεκδικηθούν  τα χρήματα αυτά και να αποδοθούν στους κυνηγούς.
 
Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει κάνει δυο προσφυγές η Διοιηκούσα διεκδικώντας αυτά τα χρήματα.
 
Στη συνέλευση επίσης συζητήθηκαν  θέματα που αφορούν τη θηροφυλακή και ειδικά τη λειτουργία της και αφορούν τους κυνηγετικούς συλλόγους.
 
Η συντακτική ομάδα του iHunt.gr
 
Υ.Σ. Τελικά έστω και καθυστερημένα όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει έλλειμα στην Γ' ΚΟΠ για το οποίο ευθύνονται όλες οι προηγούμενες διοικήσεις. Εξάλλου για αυτό το λόγο κήρυξε έκπτωτο το ΔΣ της Γ' ΚΟΠ η αποκεντρωμένη διοίκηση στις αρχές του χρόνου. Και οι λόγοι της έκπτωσης συνεχίζουν και υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι στη δικαιοσύνη .
 
 
 
About the Author
Εικόνα admin

admin