Αυξάνεται το όριο κάρπωσης του αγριόχοιρου από 6 σε 10

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αυξάνεται σε 10 το όριο κάρπωσης για τον αγριόχοιρο στην περιφερειακή Ενότητα Σερρών και στην  Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :
 
Συμπληρώνουμε την αριθμ 159489/1969 /31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’) ως ακολούθως: Στην παράγραφο Β.11 (ειδικές ρυθμίσεις) της ανωτέρω απόφασης, προστίθενται η περιφερειακή Ενότητα Σερρών και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 
Στις ανωτέρω περιοχές αυξάνεται το όριο κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), από 6 άτομα κατά ομάδα και έξοδο σε δέκα άτομα. Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ. 159489/1969/ 31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’). Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.”
 
Πατήστε κλίκ στον σύνδεσμο που ακολουθεί για να δείτε το ΦΕΚ : ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΣΕ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
About the Author
Εικόνα admin

admin