Φέρμες και τουφεκιές σε κυνήγια ορτυκιού με κουρτσχααρ....VIDEO

Δείτε στο video που ακολουθεί εξαιρετικά κυνηγετικά στιγμιότυπα από κυνήγι ορτυκιού με πρωταγωνιστή ένα κούρτσχααρ.

Απολαύστε το video ...

Category: 
About the Author
Εικόνα admin

admin