Φέρμες σε ορτύκια από ένα κούρτσχααρ στην Αλγερία...VIDEO

Δείτε στο video που ακολουθεί εξαιρετικά κυνηγετικά στιγμιότυπα από κυνήγι ορτυκιού με πρωταγωνιστή ένα εντυπωσιακό Κούρτσχααρ.

Απολαύστε το video ...

Category: 
About the Author
Εικόνα admin

admin