Κάμερες κίνησης από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μυτιλήνης

 

Κάμερες κίνησης,ημέρας-νύκτας. Αρχικά για το Κλωβό Διαχείμασης για λόγους ασφαλείας. Το Μάρτιο θα τοποθετηθούν επιλεκτικά,σε συνεργασία με την επιστημονική συνεργάτιδα της Β. Κ.Ο.Α., στις περιοχές που έχουμε πραγματοποιήσει βελτιώσεις με σπορές,τεχνητές πηγές και εμπλουτισμους με Φασιανούς και Πέρδικες.

Είναι πλέον απαραίτητη η συλλογή και καταγραφή δεδομένων ώστε σε βάθος χρόνου,να αποδεικνύουμε και να βελτιώνουμε την προσπάθειά μας.

About the Author
Εικόνα admin

admin