Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσ/νίκης, που έλαβαν χώρα στις 5 Μαΐου 2019, και μετά το διορισμό του ταμία και του τρίτου μέλεους της Ελεγκτικής Επιτροπής από το Δασαρχείο με την απόφαση 26201/9-5-2019, το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα στις 13 Μαΐου 2019, έχουν ως εξής: 
 
Διοικητικό Συμβούλιο
 
1. Πρόεδρος                                          Παντελάκης Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος                                    Μυγδάλης Απόστολος
3. Γεν. Γραμματέας                                Δημηρόπουλος Σωτήριος
4. Ταμίας                                               Γιαννούλας Γεώργιος
5. Κοσμήτορας                                      Ορφανίδης Δημήτριος
6. Υπευθ. Θηροφυλακής                       Καϊναδόγλου Βασίλειος
7. Υπευθ. Θηροφυλακής                       Σιδηρόπουλος Χρήστος
8. Μέλος                                                Ζαχαρόπουλος Ηλίας
9. Μέλος                                                Κουκούτσης Κων/νος
 
Ελεγκτική Επιτροπή 
 
1. Πρόεδρος                                          Ευθυμιάδης Λάζαρος
2. Μέλος                                                Παπαδόπουλος Κων/νος
3. Μέλος                                                Ταξιάρχης Δημήτριος
 
 
 
 
Ο πρόεδρος                            Ο γεν. γραμματέας
 
Παντελάκης Δημήτριος                Δημηρόπουλος Σωτήριος
 
About the Author
Εικόνα admin

admin