Ο ΚΣ Δράμας προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση

Μετά από την 2/01-03-2018 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση της 29ης Απριλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30΄ στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, Πάροδος 1ης Ιουλίου, Δράμα, με θέματα:
 
1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Δ.Σ. 2017
 
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
 
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ
 
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
Σε περίπτωση αναβολής λόγω μη απαρτίας, θα συγκληθεί στον ίδιο τόπο και χρόνο την  6η Μαΐου 2018 με τα ίδια θέματα.
 
                                                                                                   Για το Δ.Σ. του Κ.Σ. Δράμας
                                                                                                              Ο Πρόεδρος
                                                                                                              
                                                                                                         Ψωμιάδης Στέφανος 
 
About the Author
Εικόνα admin

admin