Οι δράσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας

Δράσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας κατά την περίοδο 4/2017 έως 4/2018 (με τυχαία σειρά)
 
1) Προσφορά φωσφορίζοντος πορτοκαλί καπέλου κυνηγίου σε κάθε θεώρηση άδειας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση άμεσα ή έμμεσα ( έκτακτη εισφορά), προς αυτοπροστασία των μελών μας.
 
2) Πολιτιστική διοργάνωση εκδήλωσης-συναπάντημα των μελών μας, των οικογενειών τους, και όχι μόνο. Διάθεση δώρων, προσφορές του Συλλόγου και δωροθετών, σε λαχειοφόρο αγορά.
 
3) Δωρεά ψηφιακού σαρωτή ( scanner) προς αναγνώριση και πιστοποίηση τσιπαρίσματος κυνηγετικών σκύλων, στο Δασαρχείο Κόνιτσας, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 11784 και ISO 11785.
 
4) Τοποθέτηση κάδων περισυλλογής απορριμμάτων σε υπαίθρια σημεία συναντήσεων, προσφορά του Δήμου Κόνιτσας, για προστασία του περιβάλλοντος.
 
5) Ίδρυση τράπεζας αίματος σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, για τα μέλη μας και όχι μόνο.
 
6) Καθορισμός ζώνης έκτασης γης ως ζώνη εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων έπειτα από εισήγηση μας και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.
 
7) Απαγόρευση περιορισμένου χρόνου του κυνηγίου σε έκταση πλησίον οικισμού πόλεως Κόνιτσας προς διαφύλαξη και αύξηση της πανίδας και ιδιαίτερα της ορεινής πέρδικας, και εκπόνηση μελετών και ερευνών για τον πληθυσμό των θηραμάτων, μα και την βελτίωση βιοτόπων με στόχο την προστασία και την αειφορική διαχείριση, έπειτα από εισήγηση μας και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.
 
8) Πραγματοποιήθηκαν καλλιέργειες και σπορές, με βίκο, σιτάρι, και κριθάρι για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της πανίδας και εμπλουτισμό τροφής βιοτόπων.
 
9) Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα περισυλλογής και ανακύκλωσης άδειων καλύκων και φυσιγγίων προς προστασία και καθαρισμό του περιβάλλοντος, με την συμμετοχή μελών μας, ανταποδοτικού χαρακτήρα από τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις με δωρεάν διάθεση σκυλοτροφής για τους συμμετέχοντες. 
Συλλέχθηκαν περί τους 25.000 κάλυκες.
 
10) Επισκευή μπαρών αποκλεισμού εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές στο χώρο ευθύνης μας, προς διαφύλαξη και επιτήρηση λαθροθηρίας.
 
11) Απελευθέρωση άγριων θηραμάτων ( λαγών) προς εμπλουτισμό της πανίδας, έπειτα από μελέτες κατά τόπων περιοχών.
 
12) Κατασκευή, φροντίδα και διαχείριση ηλεκτρονικής σελίδας στο κοινωνικό δίκτυο (social media) -facebook-, για την άμεση ενημέρωση των μελών μας αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας μας και δημοσιοποίηση του κοινωνικού προφίλ και των ενεργειών του Συλλόγου.
 
13) Κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση των μελών μας, με κοπή βασιλόπιτας και προσφορά δώρων από δωροθέτες.
 
14) Απονομή τιμητικής αναμνηστικής πλακέτας στο γηραιότερο ενεργό μέλος μας, σε αναγνώριση της πολυετούς εισφοράς του.
 
15) Έκπτωση για τα μέλη του συλλόγου από συγκεκριμένα κτηνιατρεία για την τοποθέτηση chip ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εμβολιασμού κατά της λύσσας.
 
16) Διοργάνωση και συμμετοχή σε μεικτά κλιμάκια ελέγχων και θηροφύλαξης σε συνεργασία με την Ε’ ΚΟΗ, το Δασαρχείο Κόνιτσας και το ΑΤ Κόνιτσας, προς επιτήρηση, έλεγχο και πάταξη της λαθροθηρίας, αλλά και προστασία της πανίδας κατά την περίοδο αναπαραγωγής της.
 
Για το Δ.Σ. του Κ.Σ. Κόνιτσας: 
 
Ο Πρόεδρος, Τιπούρτης Τρύφωνας, 
 
Ο Γ. Γραμματέας, Μποζίκης Βασίλειος.
About the Author
Εικόνα admin

admin