Οι κυνηγετικές οργανώσεις στηρίζουν την ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019

Οι κυνηγετικές οργανώσεις στηρίζουν ην ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019. Οι κυνηγετικές εκθέσεις ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα κορυφαία κυνηγετικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι ευκαιρία για συνάντηση, για απολογισμό αλλά και για σχέδια για μελλοντικά κυνήγια, αλλά κυρίως είναι η έκφρασης της δύναμης που έχουν οι κυνηγοί. 

Δέιτε το video που ακολουθεί....

About the Author
Εικόνα admin

admin