Οριστικοποίηση ορίων ΕΚΠ Παρνασσίδας με βάση την περσινή απόφαση του ΥΠΕΝ

Οριστικοποιούνται τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας, όπως αυτά καθορίστηκαν με την απόφαση του Σεπτεμβρίιου του 2018 (ΦΕΚ Β 3991/2018).
 
Με βάση τις εισηγήσεις της Δ'ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εισηγείται και οριστικοποιούνται τα όρια της ΕΚΠ Παρνασσίδας στα όρια που έχουν καθοριστεί στο παραπάνω ΦΕΚ (Β΄ 3991/2018, το οποίο δεν χρειάζεται να επικαιροποιηθεί).
 
Όμως κανείς δεν πρέπει να λησμονήσει το μεγάλο αγώνα της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος και του προέδρου της κ. Νίκου Σταθόπουλου. Η Δ' ΚΟΣΕ εδώ και πολλά χρόνια έκανε προσπάθειες για να δοθεί η Παρνασσίδα στο ελεύθερο κυνήγι όμως όλες οι προσπάθειες έπεφταν στο κενό εξαιτίας κυρίως της άρνησης των προηγούμενων υπουργών να δώσουν μια ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή στο ελεύθερο κυνήγι.
About the Author
Εικόνα admin

admin