Σπορές στο Καταφύγιο Άγριο Ζωής Νέστου από τον Κ.Σ. Χρυσούπολης

Στις 6-3-2019 πραγματοποιήθηκαν σπορές εντός του Κ.Α.Ζ Νέστου, που αφορούν την ανάπτυξη του Κολχικού Φασιανού, προστατευόμενου είδους που ευδοκιμεί στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Νέστου.

Για τον σκοπό αυτό σπάρθηκαν σιτηρά κριθαριού, βίκου και σιταριού. Μία δράση που συνεχίζεται 2η χρονιά φέτος, σε συνεργασία μεταξύ των Κυνηγετικού Συλλόγου Χρυσούπολης, της ΣΤ'ΚΟΜΑΘ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φασιανοειδών.

About the Author
Εικόνα admin

admin