Συνεργασία Θηροφυλακής με τουριστική αστυνομία


Στις 18 Νοεμβρίου 2015 στα γραφεία της Τουριστικής Αστυνομίας Ν.Α. Αττικής πραγματοποιήθηκε συνάντηση του διοικητή της,αστυνόμου β', κ. Σταθόπουλου Αλέξανδρου με τον ιδιωτικό φύλακα θήρας της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος,κ. Ρωμανό Ευάγγελο υπεύθυνο για την νότια Αττική.
 
Ο κύριος διοικητής ενημερώθηκε για τα καθήκοντα των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων,οι οποίοι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 περιπτ. α του Ποινικού Κώδικα δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων.
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας της Αστυνομίας με το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής,με απώτερο στόχο την καλύτερη και πληρέστερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,αλλά και την αποτελεσματικότερη φύλαξη των περιοχών της νοτιοανατολικής Αττικής.

About the Author
Εικόνα admin

admin