Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλήνης

Επικαιρότητα

Μάρτιος 02, 2018

Απελευθέρωσε πέρδικες ο ΚΣ Μυτιλήνης

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού των ενδιαιτημάτων με άτομα νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ξεκίνησε χθες ο ΚΣ Μυτιλήνης. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε βελτιωμένες επιφάνειες με ειδικές -μικτές σπορές...

Απελευθέρωσε πέρδικες ο ΚΣ Μυτιλήνης

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού των ενδιαιτημάτων με άτομα νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ξεκίνησε χθες ο ΚΣ Μυτιλήνης. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε βελτιωμένες επιφάνειες με ειδικές -μικτές σπορές. Δείτε το video...

Διάσωση πλατωνιού στη Λέσβο

Σήμερα το πρωί (18 Δεκεμβρίου 2017), ειδοποιηθήκαμε από μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μυτιλήνης το οποίο είχε πάει στο ελαιόκτημα του για εργασία, στην ευρύτερη περιοχή Ασωμάτου, ότι ένα αρσενικό πλατώνι έχει εγκλωβιστεί σε συρματόπλεγμα και δεν μπορεί να διαφύγει.    Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν η επιστημονική συνεργάτιδα της Ομοσπονδίας και ο γενικός γραμματέας του ΚΣ Μυτιλήνης και με τη βοήθεια του ιδιοκτή ...

Κάμερες κίνησης από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μυτιλήνης

  Κάμερες κίνησης,ημέρας-νύκτας. Αρχικά για το Κλωβό Διαχείμασης για λόγους ασφαλείας. Το Μάρτιο θα τοποθετηθούν επιλεκτικά,σε συνεργασία με την επιστημονική συνεργάτιδα της Β. Κ.Ο.Α., στις περιοχές που έχουμε πραγματοποιήσει βελτιώσεις με σπορές,τεχνητές πηγές και εμπλουτισμους με Φασιανούς και Πέρδικες. Είναι πλέον απαραίτητη η συλλογή και καταγραφή δεδομένων ώστε σε βάθος χρόνου,να αποδεικνύουμε και να βελτιών ...