Κυνηγόπαπια

Θηράματα

Ιούνιος 20, 2016

Ακυνήγητες...κυνηγόπαπιες

Είναι η αγριόπαπια, που την κυνηγούν λιγότερο από όλες οι κυνηγοί, ένα από τα γνωστά και συνηθισμένα ελληνικά παράδοξα. Με το σύνολο σχεδόν των υγροβιότοπων να είναι απαγορευμένες περιοχές για το...

Ακυνήγητες...κυνηγόπαπιες

Είναι η αγριόπαπια, που την κυνηγούν λιγότερο από όλες οι κυνηγοί, ένα από τα γνωστά και συνηθισμένα ελληνικά παράδοξα. Με το σύνολο σχεδόν των υγροβιότοπων να είναι απαγορευμένες περιοχές για το κυνήγι και επειδή η αγριόπαπια αυτή δεν βγαίνει έξω από το νερό για να βοσκήσει, είναι ουσιαστικά μια ακυνήγητη πάπια.   Οταν παγώσει η λίμνη τότε μετακινούνται αναγκαστικά όλες, ακόμη και οι ντόπιες, σε πιο νότ ...