θηράματα και παγετός

Τρυποφράχτης

Ιανουάριος 23, 2017

Σε εξαιρετική κατάσταση τα θηράματα μετά τους παγετούς

Παρά την "οικολογική" τρομοκρατία και τις υπερβολικές απαγορεύσεις θήρας των τελευταίων ημερών, τα θηράματα φαίνεται πως όχι μόνο επιβίωσαν των ισχυρών παγετών, αλλά βρίσκονται και σε εξαιρετική...

Σε εξαιρετική κατάσταση τα θηράματα μετά τους παγετούς

Παρά την "οικολογική" τρομοκρατία και τις υπερβολικές απαγορεύσεις θήρας των τελευταίων ημερών, τα θηράματα φαίνεται πως όχι μόνο επιβίωσαν των ισχυρών παγετών, αλλά βρίσκονται και σε εξαιρετική κατάσταση.   Φίλος του ihunt από την Κ. Μακεδονία μας ενημέρωσε πως την Πέμπτη 19/1/2017, την πρώτη μέρα δηλαδή μετά την ολική απαγόρευση θήρας, θήρευσε τέσσερις μπεκάτσες των οποίων τα βάρη κυμαινόντουσαν από 340 ω ...